Satser elektrisk – ny bilpark

Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS

21. juni fikk Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS levert 8 nye hel-elektriske arbeidsbiler. Bedriften har vært klar på at den ønsker å ta en aktiv rolle i det grønne skiftet, og har blant annet som mål å ha en helt utslippsfri bilpark.

– Det handler om miljø, og om det grønne skiftet. Vi er i en bransje som kan gjøre mye for å bli grønnere og mer bærekraftig, sier Bjarte Aarvik, daglig leder i Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS. 

Han tror de ansatte blir fornøyde med de nye bilene. 

– Vi har laget klart for at det skal være lademuligheter på alle byggeplassene våre, og ser nå frem til å ta i bruk nye, mer miljøvennlige biler. Dette er et stort steg mot en helt utslippsfri bilpark innen 2026, forteller Aarvik.

Bilene er dekorert og foliert av Loops reklamebyrå på Os, og leveres av Jæger Automobil.

– Det var mange som ventet på denne bilen da den kom i høst, og etterspørselen har vært jevn siden den gang, kan Ole Morten Davanger i Jæger fortelle.

Nye elektriske biler

Miljøfyrtårn og Grønn Bjørnafjord

Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS er en «Miljøfyrtårn»-bedrift. Det betyr at de streber å jobbe mot en grønnere arbeidsplass, og oppfordre alle leverandører og samarbeidspartnere til å følge samme linje. 

I tillegg er Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS med i prosjektet «Grønn Bjørnafjord». Dette er et stort miljøprosjekt for hele kommunen, som tar sikte på å gjøre regionen til et nullutslippssamfunn innen 2030, og som skal fremme grønn konkurransekraft i kommunen.

Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS er én av totalt 24 bedrifter som er med i prosjektet, der et av kriteriene for å bli med er at bedriften skal «se muligheter for å nå ett eller flere av FNs bærekraftsmål, redusere utslipp eller tenke helt nytt for å skape miljøvennlige løsninger som kommer samfunnet til gode

I tillegg til å gjøre bilparken elektrisk, har Aarvik gått i bresjen for smartere innkjøp, grønnere materialer og bedre avfallshåndtering på sine byggeplasser. 

– Vi rigger oss for fremtiden med denne oppgraderingen. Men det er viktig at vi ikke sier oss fornøyd med dette. Bransjen vi er i trenger fremdeles et realt løft på miljøsiden, til tross for stegene som er blitt tatt de siste årene. Vi vil fortsette å jobbe for en grønnere, mer bærekraftig byggebransje – på alle områder, ikke bare transportsiden, forteller Aarvik.

– Vi er utrolig stolt og glad for at de har valgt oss som leverandør på sin bilpark, og synes det er flott at noen satser slik som de gjør, avslutter Ole Morten Davanger hos Jæger.